Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa våra tjänster.

Betalning sker via faktura och har ett förfallodatum på 14 dagar från det att du köpte tjänsten.

Du ansvarar för att meddela om ev begränsningar som kan påverka din träning.

All användning av våra tjänster är helt på egen risk och vi ansvarar inte för skador eller sjukdomar.

Du ansvarar själv för att följa träningsprogrammet och det vi kommer överens om. Det är du som har ansvaret för att du ska nå dina mål.

Blir du sjuk och inte kan nyttja tjänsten meddelar du detta till annatiren@hotmail.com. Perioden pausas då högst i 10 dagar och återupptas när du meddelar att du åter är frisk. Är du sjuk mer än 10 dagar behövs läkarintyg.

Veckouppföljning sker på bestämd veckodag, 1 gång/v. Vid övriga frågor eller annan rådgivning kring din träning kan du förvänta dig svar senast inom 48 timmar.

Allt material, program, text, sajtlayout och bilder du får tillgång till på vår sajt har vi upphovsrätt till. Det är alltså ett lagbrott att kopiera material och lägga ut det på sociala medier eller på annat sätt dela med dig till någon annan.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ta emot och lagra information om dig, till exempel mejladress, personnummer, adress etc. Dessutom måste vi lagra eventuella bilder, dina mål för träning, eventuell medicinering samt annan personlig information som vi behöver för att kunna optimera dina träningsprogram. Vi kommer också spara den korrespondens vi har med varandra.

Du har givetvis rätt att begära att vi raderar all personlig information omgående eller i samband med avslutad period. Om du begär omgående radering under en pågående period kan vi tyvärr inte fortsätta leveransen av våra tjänster.

Vill du korrigera någon uppgift eller begära att informationen raderas, skicka ett mejl till annatiren@hotmail.com

Vill du ångra ditt köp eller avbryta i förtid gäller detta:

Du har rätt att att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du anmälde dig via hemsidan. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om tjänsten inte påbörjats.

Vill du ångra ditt köp ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till annatiren@hotmail.com. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala din erlagda avgift. Återbetalningen sker senast inom 14 dagar från den dag du meddelade att du ångrade ditt köp.

Vi kan välja att avbryta eller avböja köp, exempelvis att vi gör bedömningen att vår tjänst inte passar för dig. I sådana fall återbetalar vi hela den erlagda avgiften.